bjæraræjtihed, bjæreræjtihed (m.)

Teinnæs

bjæraræjtihed (m.)

bjæraræjtihed i vrâg› – ret til at være med, når der bjærges i vrag: ‹jâ hadde hæjljer inte bjæraræjtihed i vrâg, dæjnj gjikk te markasjæled› (Dam, Risen, Østerl.).