fyjlla (f.)

Espersen

Fyjlla (f.)

egl. Fylde, bruges fig. om Mættelse (Vestl.; Sydl.): ‹där e ijngen fyjlla i däjn madijn›, den Mad fylder, mætter ikke; ‹där e ijngen fyjlla i däjn karijn›, den Mand kan ikke blive fyldt, mæt; Isl. fylli, fylla, f.