swortblomma (f.)

Teinnæs

swortblomma (f.)

navn på blommed ko. blomma.