bliks (adv.)

Teinnæs

bliks (adv.)

bl. på› – lige på. ‹viss inte hæstana hadde språnged te sies, hadde di kjört bliks på›.