blidelamm (n.)

Teinnæs

blidelamm (n.)

Dam: ‹“lamm som komma te i februâri månad: dær e et gammalt or sam sajer a di månte saj lopper i februâr. for så få di så många lopper om höstijnj a di kajnj inte varra te›. i stedet skulde man kalde dem ‹blidelamm›. Det brugtes om lopper og lus.