blijnne (s.)

Teinnæs

blijnje (s.)

så awla di rent i blijnje›.