blæruer (adj.)

Teinnæs

blæruer (adj.)

siges om kreaturer, hvis vom er oppustet.