blomsterpil (m.)

Teinnæs

blåmsterpil (m.)

plantenavn, floks som staude.