blåspåna (v.)

Teinnæs

blåspåna (v. tr.)

farve blåt med blåspån; ‹blåspånad garn›.