bo (f.) II

Teinnæs

III bo (f.)

bod, se Holm; brugtes som betegnelse for svinestalden på bondegårdene; denne var indrettet i en udbygning og omtaltes altid som ‹“boen”›. Holm 1): ‹stå i boen› – være ekspeditrice: ‹hon sto i boen te Bærris ijnjan hon ble gjeft›; ekspedere kunder: ‹Jâ hâr alri sett’ijnj å stå i boen sæl›. ‹koksbo› – afskildret rum til koks: ‹kattijnj va kommijnj ijnj te kuler Lous å dær hadde dæjnj kjæjljnad i koksboen›.

VI bo (f.)

butik se Holm. ‹stå i boen› – være ekspedient (især bojomfru) i en butik. ‹hon sto i boen te Måns Smits›.