bo (v.) IV

Teinnæs

IV bo (v. intr.)

bo. ‹Peter Bærri sâ når ejnj å fålken ijkje behannlada dyrn gått: du må inte, du vidd inte væm dær boer i ded› (tro på sjælevandring); – præs. plur.: ‹boa di dær›.