bonadøtter (f.)

Teinnæs

bonadøtter (f.)

huk›. til bonasønn.