bonaknaddra (f.)

Teinnæs

bonaknaddra (f.)

om et lille læs. ‹vår många lass fijkj ni? – nâ vi fijkj inte många, mæn de va ju inte bonaknaddrer›; – ‹ded va mæn sønnen bonaknaddra›.