Bonavedde, Bonavidd (propr.)

Teinnæs

Bonavedde (pr.)

[Bona^vedde]

også i formen ‹bona^vedd›; – kendt sagnskikkelse, der skal have boet på Tornegård i Pærsker; bruges endnu som bet. for ejeren af denne gård; ‹ded e ju bonavedd inu, dær bor på gårijnj›, dvs. endnu kaldes stadig gårdens ejer B.; ‹dær kåmmer dæjnj gamla bonaveddijnj›. – ‹di höre så ota Bonavedd› (‹ri ud om nættarna›); ‹dæjnj som va Bonavidd då brøggte å ria om nættarna› (står på overgang til fællesnavn); – ‹Hâns Kjajljsen va fâr te Jins Hânsen, som nu e Bonavedd›.