borklæpp (m.)

Teinnæs

borklæpp også borkløpp (m.)

xx ‹borklapp› skal efter A. Chr. (‹sâ di gamle›) have existeret. en lang jernhage på kort skaft. [tilf.: Skrydstrup: en skarp xx jernstang, der danner omtrent en retvinkel]. Den huggedes i ryggen på stor laks, således at fisken kunde kastes ind i båden, inden den fik tid til at vride sig af krogen. Den betjentes gerne af en overkomplet dreng, der fulgte med ud “på laksetøjet”. Skrydstr: laksen hales forsigtigt så nær til båden, at ‹borklæppijnj› kan hugges i siden på den og ved hjælp af denne og linen løftes den xx ind i båden. i Bakkana brugtes ‹borklæppijnj› til at tage kobbene med.