brail (m.)

Teinnæs

brajl (m.)

[bra:jl]

fiskeredskab til fangst af ørred, ål olgn., net i form af en lang sæk udspændt i en træbøjle, der sættes på tværs i åer, hvor der er en snævring, ell. hvor en sådan mangler, i en kunstig tilvejebragt snævring, således at strømmen løber ind i redskabet. Der slåes i vandet for at jage fiskene ind i redskabet. fiskeredskab, en slags ‹kjæssa›, til at fange ørred med.