bre (v.) II

BO

IIbre (v.)

[bre]brer [bre], bredde [breðə], brett [bret]

bre (v.) [bre]

brer [bre], bredde [breðə], brett [bret]

1) trans.: brede, udbrede, sprede ud (bruges langt hyppigere og mere omfattende end i rigsspr.) jâ jolp fâr å bre majnsarna(jfr. {-bre garn-} ndf.) tâ å bre et torkle âuer bællijn; hajn liggjer å bler kåjler. vi bredde sail ujnne plommetræd, ijnnan vi røste’d (ɔ: for at ryste frugterne ned). hær kom en tordenbya, mæn vi satte hæz; mæn vi hadde et gammalt sail å bredde âuer, a de skâde nu ijnged på’d. bre halm på loijn, dække logulvet med halm. bre rena lâgen på sæjngen, lægge rene lagen på sengen. bre døggijn på, lægge dug(en) på bordet).vittu bre døggijn på å sætta ijnn på bored? ded pyntar inte med dæjn bâra væggjen; kajn vi inte bre et tæppe forr? tâ å bre dæjn halmijn lid omkræjng på briksen! (ɔ: grisenes soveplads). || bre toi te torra, lægge vasketøj til tørre på græsmark ell. buske. || bre garn, brede silde- og laksegarn ud til tørring. || ‹dær e ejn stâ, di kajla “garnplâsijn”; dær brøkte fiskarna å bre garn. || bre larrit, lægge lærred ud til blegning. bre lin, brede den ruskede hør ud i rækker på en græsmark, for at den kunde rødes. bre möj, sprede gødning på marken (= spre möj). || med underforstået obj.:så skujlle lined bres; jâ hâr vad me å bre. især i forb. bre âuer nâjn, dække en til:du ska bre bære âuer dai, æjlla kommer du te å fryza. hon va ijnna å så te bællana (ɔ: som var i seng) å bredde âuer dom (ɔ: lagde dynen ell. tæppet til rette over dem).

2) refleks.: brede sig.udslætted bredde sai âuer hela armijn. forra va dær klârt vann i Åramyra, mæn nu hâ åkajnarna brett dom âuer ded hela. ded e då nâd pakk te å bre sai, di urtarna› ‹di nattskaddana (ɔ: ornithogallum) hâ brett dom âuer hela hawajn mæst. || om person: optage uforholdsmæssig stor plads. ‹ska du bre dai âuer hela bored? (ɔ: have hele bordet til din rådighed). sidda å bre sai, optage stor sædeplads, ofte i udtryk for at have et sæde beregnet for flere, for sig selv. hær kajn jâ ræiti sidda å bre mai (ɔ: her har jeg rigelig plads)› ‹ska du sidda ena i soffan å bre dai? vi sodd på fossta rækkja å bredde voss, mæn di anre sodd sammentrokkada på tredde. billedl.:hajn sadd å bredde sai me sina fortælnijnger (ɔ: sad og bredte sig med sine historier).

3) i forb. bre opp, brede, sprede ud. ‹hon bredde torkled opp å viste mai’ed› ‹bre sâgarna opp å la voss se på dom! || bre opp me (mâd), kramme ud; stille frem på bordet; dække op med.hon bredde op me va hon hadde i korrijn. hajn bredde opp med pølsa å ost å anra goa sâger› ‹du må’nte bre opp me dine papper nu, vi ska te å spiza. overf.: diske op med:hon bredde opp me nonna styggja loinhistorjer. || bre opp brugt absolut: lave uryd, uorden ved at anbringe mange ting uordentligt imellem hinanden, fx på et bord.jâ kajn inte hâ dai te å bre opp nu; nu hâr jâ æwent rømt opp. bre opp ded kajn hajn, mæn stæjlla i ården ætte sai e dær alri nâd dær heder.

4) i forb. bre ud, brede ud, sprede ud. ‹hajn bredde armana ud imod’na› ‹du skal bre sâlan ud âuer hela såred. bre torru ud, brede den optagne tørvemasse ud i et jævnt lag. overf. om udbredelse af rygter, sladder olgn.hon løvv å bredde’d ud âuer hela soggen. || ‹bre ud i nâd, brede noget ud til siderne, sprede noget. ‹lined liggjer for tætt; du får bre lid ud i’ed. di dajnste âu mollevét; då skujlle di bre ud i kjâulijn. || intrans.: efterhånden blive brederelassed bredde ud opætter (ɔ: var bredere foroven end forneden). âuslana bâuada lid, sa jâuln bredde ud nerfor (ɔ: der var større afstand mellem hjulene ved deres nederste kant end ved den øverste).

Teinnæs

bre (v. tr.)

bre:r, bred:e, bret:

brede, udbrede. Bruges meget hyppigt: ‹sidda å bre saj›, ‹bre halm på loijnj› – dække logulvet med halm; ‹bre døggijnj på› (mærk den best. artkl.) lægge dug på bordet; ‹bre rena lâgen på sæjnjen›; ‹bre et tå(r)kle âwer bællijnj›; ‹bre garn› – brede silde– (og lakse)garn ud til tørring; mærk: aldrig ‹bre majnjsar›; ‹bre lin› – brede den ruskede hør ud i rækker på marken, ‹bre tårra ud› – brede tørremassen ud i et jævnt lag. ‹bre larrit› – lægge lærred ud til blegning; ‹bre tåj te tårra›. ‹bre möj› = ‹spre möj› – køre staldgødning på marken; – ‹bre åpp› – brede ud og vise frem; ‹hon bredde tårkled åpp å viste maj’ed›; ‹bre åpp me› – kramme ud, stille frem på bordet, dække op med; overf. diske op med: ‹hon bredde åpp me va hon hadde i kårrijnj›; ‹hajnj bredde åpp me pølsa å ost å anra goa sâger›; ‹hon bredde åpp me nånna styjgja låjnhistårjer›; ‹bre åpp› bruges også absolut i bet.: lave uryd, uorden, fx. ved at anbringe mange ting uordentligt på et bord. ‹bre ud› intr. efterhånden blive bredere; ‹lassed bredde ud opætter›. ‹då skujlje di bre ud i kjâulijnj› (når de skulde danse menuet). ‹jâuln bredde ud nerfor› strittede ud fra hinanden forneden.