brânpapir (n.)

Teinnæs

brânpapir (s. (pl.))

årsangivelse til forsikring mod ildebrand af løsøre og lignende.