bredde (f.) I

Teinnæs

bredde (f.)

[d: og ð]

almindeligvis i best. form bredden – randen på et kar: ‹kåppijnj e fujljer te bredden›.