brosløgg (n.)

Teinnæs

brosløgg (n.)

broåbning, hvorigennem vandet passerer.