bryst (n.)

Teinnæs

bryst (n.)

[brøst] (over ø er der skrevet y)

på hjulege: det brede stykke nærmest fælgen; i stubmølle: den del af åsen, hvorpå hatjâuled sidder.