bræjnneskrikk (m.)

Teinnæs

brænjeskrikk (m.)

= sawskrikk – savbuk.