sawskrikk (m.)

Lærernes Ordbog

Savskrikk (m.)

en Savblok; se skrikk.

Teinnæs

sawskrikk (m.)

= brænjeskrikk – savbuk.