bræjnnekjælijn (f.)

BO

bræjnne-kjælijng (s. f.)

bræjnne-kjælijng (s. f.)

brændesamlerske: fattige koner samlede tidligere nedfaldne grene i skovene og bar hjem til brændsel: enkelte steder var, og er der endnu, visse dage, i Sandflugtskoven ved Rønne fx en dag i ugen, hvor fattige folk har lov at samle brænde; men tilladelsen benyttes nu yderst lidt. horsaflâuer å bræjnnekjælijnger e uddö›.

Teinnæs

bræjnjekjælijnj (f.)

brændesamlerske. Fattige koner i Rønne har lov til en bestemt dag i ugen at samle nedfaldne grene i Sandflugten; – ‹hårsaflauer å bræjnjekjælijnjer e uddö›.