brøddegraw (f.)

Teinnæs

brøddegrav, brøddegråv, brøddegrâua (f.)

[brøddegrav (over v er der skrevet w), (brøddegråv over v er der skrevet w), brøddegrâua]

= ‹tårregrav› [over v er der igen skrevet w]. En 3 alen lang og 2 alen bred stensat grube, om hvilken der dannedes en en halv alen høj kant af græstørv; over gruben lagdes fra kant til kant stænger, de såkaldte ‹tårrepâla›; i gravens bund tændtes et bål af tørre kviste og grene, og linet lagdes der til tørring over ‹tårrepâlana›. En og samme brøddegrav benyttedes af flere koner; linets tørring passedes af en særlig sagkyndig kone, ‹brøddkånn› ell. ‹tårrekånn›, der uddelte det tørrede lin til de respektive ejerinder; hvorefter disse ‹“bøddada”› det. Disse grave anlagdes gerne ved vandløb, så at bålet nemt kunde slukkes, hvis der gik ild i ‹pâla› eller ‹lin›. – se Esp. ‹lingrav›.