brölözer (adj.)

Teinnæs

brölöser (adj.)

brødløs, se skræppetaska, ‹brölöst arbaj› – arbejde, der udføres hjemme og ikke vil give kontant betaling; ‹gjårra brölöst arbaj›, ‹ded e brölöst arbaj›.