brömaskin, brömasjin (f.)

Teinnæs

brömaskin (f.)

et tungt apparat, trukket med håndtag, høvlede brødskiver af.