fyra (v.)

Espersen

Fyra (v. tr.)

ar-ada-ad

fire (jfr. hysa 2); Nsk., Sv. fira.