bråjnkråg (m.)

BO

bråjn-kråg (s. m.)

bråjn-kråg (s. m.)

stang med krog i, hvori anbringes en spand til at trække vand op af en brønd med, når der ikke ved en brønd er særlig indretning til vandoptrækning (= {-bråjnhâga-}).

Teinnæs

bråjnj-kråg (m.)

stang med krog i, hvormed en spand trækkes op ad brønden.