bråjnminara (m.)

BO

bråjn-minara (s. m.)

bråjn-minara (s. m.)

person, der foretager sprængninger, når en brønd skal føres ned i klippe (ved brøndgravning ell. når en brønd skal uddybes for at give mere vand).

Teinnæs

bråjnj-minara (m.)