brossa, brozza (f.) I

Teinnæs

bråssa (f.)

stor hob, masse; ‹dær va en hel bråssa›; ‹en hel bråssa kassa, garn›; ‹en ædjabråssa› – en dynge tang; – klynge af sammendrevne fiskeredskaber, fx. garn, lakselænker. Når garnene løber sammen i en knude er det en ‹bråssa›. ‹så må vi tâ hela bråssan ijnj på ejnj gång›; når der kommer uklarhed i en lakselænke, fordi en laks løber den uklar, siges der: ‹hajnj hadde dæjnj i en bråssa›. ‹kåss sikken en bråzza sijlj ni hâ liggjenes›; ‹sikkenen bråzza fisk dær e dö›; ‹sikkenen bråzza båda dær kom væltenes›.