bæjuer (adj.)

BO

bæjuer (adj.)

[bæju-ər]-u [-], -ut [-t]

bæjuer (adj.) [bæju-ər]

-u [-], -ut [-t]

beget; begagtig.jâ e bæjuer på fingrana (ɔ: har beg på fingrene)›. || om jord, bestående af sejt (mørkt) ler.hær oppætter e jorn så bæju› ‹ded va nâd slaws ler; ded va bæjut å sait›.

Teinnæs

bæjuer (adj.)

begagtig, brugt om jord: ‹hær op ætter e jorn så bæju›; –xxx: ‹ded va bæjut å sa:jt› – sort og sammenhængende som beg.