bællastommene (n.)

BO

bælla-stommene (s. n.)

bælla-stommene (s. n.)

1) nedsættende om barn, der er mut, trodsigt, (jfr. {-stommene-}).

2) “translate siges i Foragt om en gammel Kiærling, som har havt mange Børn: Bella-Stommene, qvasi Bella- eller Børne-Skrog.” (Urne); nu ukendt.

Teinnæs

bællastommene

Urne: siges i Foragt om en gammel kælling, der har haft mange børn.