bærijn (m.)

Teinnæs

bærijnj (m.)

bør; den ramme hvorpå silden anbringes for at vindes, inden den røges. Urne: ligbår.