bögel (⟦m.⟧)

Teinnæs

bögel (m.)

skældsord om mandsperson.