bølka, bolka, bulka (v.)

Teinnæs

bølka (v. intr., tr.)

-ar, -ada, -ad

i forb. med sammen: ‹hajnj bølkada tåjed sammen›, dvs. lagde det i en uordentlig bunke, bylt. G.P.. ‹bålka sammen›; ‹artarna e sammenbålkada›.