böråz (m., f.)

BO

bör-åz (s. m., s. f.)

[börꝏz]

bör-åz (s. m., s. f.) [börꝏz]

i fiskersprog om en skyformation, der bringer uvejr; dels som betegnelse for en lang skystribe i forkant på tordenbyge ell. vindbyge; dels om den hele uverjssky: stor, tæt, forneden mørk skymasse; cumulo-nimbus.hon kom opp om væster me ejn böråz hon kommer opp me en böråz, å så kommer hon fanijn piske mai, sa hawed röjer›.

Teinnæs

böråz (m./f.?)

stor, tæt forneden mørk skymasse; cumulo nimbus. ‹hon kåmmer opp me en böråz å så kåmmer hon fanijnj piske maj sa hawed röjer›. lang skystribe i forkant på tordenbyge ell. vindbyge.