börs, börrs (f.)

BO

börs, börrs (s. f.)

[börs, bör()s]flt. -er

börs, börrs (s. f.) [börs, bör()s]

flt. -er

1) om købmandsbørs, handelsbørs, især naturligvis om Københavns børs. || i best. f. Börsen om børsbygningen i Kbh.:jâ lå ver Börsen me mijn skuda›. || gå på börrsen, en sangleg med noget varierende tekst, begyndende:Fâr å Moer gâ voss lâu å gå på börrsen, börrsen›.

2) overf.: hojlla börs, om sladreforsamling i det fri; især om forhold i byerne ell. fiskerlejerne, hvor ældre søfolk og fiskere plejer at samles et steds ved havnen og sludre, drøfte dagens begivenheder, fortælle skipper- og løgnehistorier olgn.di va nonna, som holt börs hærnera på sjepshawn›. dærnera ver “majnabæjnkjijn” brøgga majnana å hojlla börs›. || ogs. om samlingsstedet:Jins e nok nera på börsenjfr.: Havnepladsen, (ɔ: i Tejn), “Børsen”. Bornh Saml. VII. 175.

Teinnæs

börs (f.)

[ö:]

børs. ‹håjlja börs› = ‹håjlja sladderbörs de e når di stå å håjlja sladder, som på sjepshawn, fortælla låjnkrønniker›.