bøskje, boskje (n.)

Teinnæs

bøsskje (n.)

buskads, kratskov; findes i skovnavnet ‹Præstabøsskjed›. ogs. som selvstændigt ord = ‹ijnj krattlujnj›.