fyrlâ (f.)

Espersen

Fyrlā (f.)

Lade, liden Kasse indrettet til at slaae Ild i, med særegne smaa Afdelinger, hvori Staal, Steen, Tønder eller brændte Klude ligge. Denne Indretning bruges nu neppe mere.