bommert (m.) I

Teinnæs

båmmert (m.)

om tyk mandsperson ell. dyr. ‹ded e ijn fârli kjøkker båmmert›.