fyrstâ (m.)

Espersen

Fyrstā (m.)

Ildsted (Gudh.) = ijllara (s. s.), hvilket bruges almindeligst. Ordet fȳr bruges meget hyppigt af Søfolk i forskjellige Talemaader = ijll, f. Ex. ‹gakk ner å gjorr fyr eller gjorr fȳr› (gjør Ild paa), og efter dem er det igjen optaget af mange andre.