bonnena (adv.)

Teinnæs

bånnena (adv.)

ded (ɔ: solskinnet) e ju inte så bånnena skarpt, som ded kajnj varra somma tider›; – ‹hajnj e så bånnena fujljer å låjn›; – ‹bånnena starker›.