båna (v.)

Teinnæs

båna (v.)

[bå:na]

sijlj› – stikke sild sammen med hovederne to og to for at sætte dem på spid til røgning.