Bornholm (propr.)

Teinnæs

Bornholm

de tre navneformer er: ‹bårijnjhålm› – ‹bårenhålm› – ‹bårn^hålm›.