båza (v.) II

Teinnæs

båza (v. tr.)

anbringe i (den rette) bås; ‹nu ska ju kaptajnijnj âu hâ våss lid båzada›, dvs. anvise plads til os. ‹båza dæjnj nya pajan ijnj› – give hende besked om, hvad hun skal bestille; ‹jâ skujlje hâ’jnj båzader ijnj›, dvs. ha bestemt, hvem han var.