bozzm (⟦m.⟧) I

Espersen

[1]Bossm (m.)

å; bl. ss

saaledes kaldes i et Sildegarn (majnsa, s. s.) Nettet el. det egl. Garn (lingarned), hvori Silden fanges (Gudh.); jfr. Jsk. Bus, en Benævnelse paa de to saakaldte «Omgarnsmasker» paa Flyndergarn (Molb. D. D. L. p. 60).

Teinnæs

båzm (m.)

se Esp. bruges også om en uordentlig strittende masse; ‹håred sto i ijnj båzm om hâud på’jnj›. om varpen, når der er ‹“opkinkader”›.