botta (v.) II

Teinnæs

II båtta (v. intr.)

fiske ‹“båtter”›.