fægår (m.)

Espersen

Fägår (m.)

Fold, Gaard (ɔ: Indhegning) paa Marken, dannet af Riis, Kviste f. m., hvori Kvæget indelukkes, naar det drives hjem fra Fævogten; Sv. fägård. Jfr. folla 3, som er mindre almindeligt.