fæjse (adj.)

Espersen

Fäjse (adj.)

l. ä1 E.

stræbende, higende, hastende, som har Hastværk (jfr. v. fäjas): ‹hajn e så fäjse ätte å komma asta›; ‹du behöver ijkkje å varra så fäjse (at have saadan Hast); samlg. Smål. fiksen, skyndsom; Sv. fiken. Sk. figen, begjærlig; Nsk. fikjen og Dsk. figen, d. s., men kun i Sammensætningerne: nyfikjen, nyfigen; Jemtl. fikjen, arbeidsom (jfr. Bemærkelserne af v. fika hos Rydqv. I. p. 292).